Kjøpte stjålet mobil – avslørte seg med selvportett

foto