Disse veiene er fortsatt stengt etter rekordflommen

foto