Opereres for bruddskader etter fall fra stillas

foto