Eiendoms-kjempene går sammen om Arendal – begynner her

foto