Skater (14) kjørt til sykehus etter påkjørsel av bil