Mens Fylkesmannen behandler klagen, er denne plakaten delt av tusenvis

foto