Tilbakekaller kylling etter funn av listeria

foto