Kjempehummeren var for svær for Flødevigen-teina

foto