Vegvesenets nei til rundkjøring-sex går verden rundt

foto