Han trodde han var fri: – Men regimet var jo også her