Villmannskjører fengslet: Mistet lappen for fire år i fjor