Kyststi-krangelen: Nei, sakene kan ikke sammenlignes

foto