«Hjemme hos Wenche» selger utsikts-prosjekt til J.B. Ugland

foto