Blir Sorenskrivergården en restaurant, og hva skjer med Fjæreheia og Holviga skole? Vi fulgte kommunestyremøtet