Eier 89 boenheter – 17 boenheter og en hel sykehjemsavdeling står tomme

foto