Stor interesse for hytter i nytt byggefelt i Arendal