Ulykkessjåføren brøt vikeplikten, men får likevel lappen tilbake