Den nye døra holdt tett inn mot tilfluktsrommet

foto