Olsen Bil-saken: Styreleder og daglig leder bedrageridømt

foto