Åmliavisa er snart historie: Nå er det klart hvem som overtar

foto