Folk på bygda rammes hardere av økte strøm- og drivstoffpriser