foto
PREMIE: Lille Daniel Merzaei (5,5 år) har fått premie og lunsj etter den månedlige blodprøven på barneavdelingen på sykehuset i Arendal. Foto: Marie N. Kalvehagen

– Sykdommen stresser oss. Det hjelper å ha dem like ved