Helsedirektoratet: Drikkevannet må overvåkes bedre