Norges Bank hever renten. Og sentralbanksjefen varsler nytt hopp før nyttår