Sjørettsekspert mener koronaregelverket til sjøs er for slapt

foto