Fjære-siktet avvist både i lagmannsrett og høyesterett