35 prosent av lærerne har blitt utsatt for vold

foto