Smittevernutstyr: Så lenge holder sykehusets kriselager