Over 6.000 bedrifter i Norge har gått konkurs det siste året