Kjøpte drømmehus til fem millioner kroner – så måtte hele kåken rives

foto