Kjent norsk friluftsmerke kjøper sørlendingenes unike hotell

foto