Nekter å oppgi medlemstall etter omstridt avgjørelse