– Etter å ha lest regjeringens versjon av saken, mener Høyre at Støre-regjeringen forsøker å omgå loven. De gir en juridisk grunn for det, så jeg anklager dem ikke for å bevisst bryte Stortingets lov. Vår konklusjon er at de tar feil av Stortingets intensjon, og at loven ikke er fulgt opp riktig, sier leder Peter Frølich (H) av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité til E24.

Innretningen for lønnsstøtten hindrer flere bedrifter i å få pengene de ble lovet, ifølge nettstedet.

Lønnsstøtten skulle dekke 80 prosent av de ansattes bruttolønn hvis bedriften de jobber i, fikk et omsetningsfall på 20 prosent eller mer under pandemien. Ordningen skulle gjelde desember 2021, samt januar og halve februar 2022. Forutsetningen for å få støtte var at bedriften unnlot å permittere.

Men på grunn av innretningen fikk ikke bedrifter som betaler ut lønn etterskuddsvis, slik de aller fleste i reise- og utelivsbransjen gjør, lønnsstøtte for januar i år.

Under møtet i kontrollkomiteen tirsdag til uka vil Høyre be om at komiteen åpner kontrollsak mot regjeringen.

– Lønnsstøtten var et av de viktigste tiltakene Stortinget hadde for å få næringslivet gjennom siste koronabølge. De fikk et løfte om at dersom de holdt sin del av avtalen og ikke permitterte, så skulle norske myndigheter holde sin del av avtalen og dekke deler av lønnskostnadene, forklarer Frølich.