Trenger flere plasser til eldre: Vil bygge brakkesykehjem

foto