Ansatte i Nasjonal sikkerhetsmyndighet kunne lese sensitive opplysninger