Fem erstatningskrav fra Aust-Agder etter Dent-O-sept-skandalen