Ordførere godkjente tidsplaner for nye fylkes- og kommunegrenser