Samles til et fullverdig sykehus i Lillesand

foto