Fylkeslegen griper inn og lover fortgang i klagen til Charles (94)

foto