Rundstjålet for femte gang mens de bygger vei i Birkenes

foto