– Jeg klarer ikke å se hva Kronprinsessen skal tilføre norsk litteratur