Full forvirring om ansvar for buss til politiet

foto