- Mindre E18-støy om vi får senke Sagene bru

foto