Mange smil og gode klemmer etter at hun fortalte sin historie