Fritidsbolig brant - slukkearbeidet avsluttet etter fem timer