Nå blir prosten daglig leder for denne stiftelsen

foto