Den ene har sittet lengst i Norge. Den andre blir Aust-Agders siste

foto