Eiendomsinvestor på inntektstoppen i Lillesand i fjor