Kilder til Dagbladet: Ropstad beredt til å overta

foto