Tilsto 18 år gammelt mysterium, men ble ikke trodd av politiet